(In)tangible Superstructures

Design Challenge OUT OF THE BOX
Tilburg, NL, 2020

Meer dan een ontwerp, omschrijft het voorstel een proces om het oneindige tapijt van bedrijventerreinen te transformeren naar een natuur-inclusief systeem van XXL-typologien, dat ook in staat is om niet-industriële en niet-logistieke programma’s te dragen.

Een gedachtenexperiment naar kansen om de ruimtelijke kwaliteiten van de grootschalige bedrijventerreinen aan de randen van binnensteden en langs hoofdtransportroutes drastisch te verbeteren, en niet zozeer het optimaliseren van logistieke ketens.

Het voorstel omvat drie principes:
1. We denken dat de consolidatie van conventionele bedrijventerreinen in een nieuwe XXL-typologie mogelijk gemaakt kan worden door een nieuwe vorm van herverkaveling.
2. Door de efficiëntie van de stedelijk/industriële zone te verhogen, komt er meer ruimte vrij voor groen en blauw. Een natuur-inclusieve aanpak is nodig om het huidige niveau van biodiversiteit te behouden. Biodivers landschap kan ook productief zijn, denk aan: voedselbossen, regeneratieve landbouw.
3. Het derde principe omvat de XXL-typologie zelf, die ruimte biedt voor meerdere kleine en middelgrote bedrijven in één gebouw, naast bestaande XXL-hallen. We denken dat deze schaal en het landschap prima in staat zijn om ook andere programma’s te dragen – een diversiteit die bijdraagt aan een hoogwaardig werklandschap. Het samenvoegen van meerdere gebruikers in één gebouw biedt kansen voor optimalisatie in grondgebruik, gebruik en hergebruik van bouwmaterialen, clustering van afvalmanagement, stroomlijnen van transport, en lokale energieproductie.


Project:
https://deltametropool.nl/nieuws/het-belang-van-een-plan-b/ https://digimagazine.logistiek.nl/smart_warehousing/design_challenge_ontwerpideeen https://www.castonline.nl/programma/cast-atelier/cast-atelier-logistiek-landschap

Exhibit: https://www.castonline.nl/agenda/castatelier-logistiek-landschap-expositie-ontwerpideeen-voor-het-logistiek-landschap-van-de-toekomst https://www.lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda/08-25-expositie-out-box

Credits:
Janna Bystrykh, Sanne van den Breemer, Jelle Homburg For CAST, Vereniging Delta Metropool, KunstLoc Brabant, Landschapstriënnale
© BYSTRYKH 2023